LD Mislinja, ki trenutno šteje 59 članov, je bila ustanovljena 1954. in istega leta je dobila v upravljanje lovišče, ki celotno leži na območju občine Mislinja. Za to lovišče ji je leta 2009 bila dodeljena koncesija za naslednjih 20 let. Glede na karakteristike območja se lovišče uvršča v srednje gorska lovišča. Najnižja točka lovišča je 490 m, najvišja pa 1135m. Skupna površina lovišča je 3266 hektarjev..

Najštevilnejša divjad je srnjad, katere letni odvzem iz lovišča dosega število100 osebkov. Razen srnjadi se od visoke divjadi v lovišču pojavljajo še jelenjad, gams in divji prašič. Od male divjadi je prisoten samo še zajec, pa še ta samo za vzorec, medtem ko jerebic in fazana ni več slediti. V zadnjih letih se je občutno povečala številčnost lisic, vran in krokarjev.

Naloga lovcev je, da spremljamo usklajenost med divjadjo in njenim življenjskim okoljem in da z ustrezni ukrepi ohranjamo življenjsko okolje vsem avtohtonim vrstam živali na našem območju. S posegi v številčnost populacij zagotavljamo ravnovesje med živalskimi vrstami ter njihov optimalen razvoj skladno z naravnimi danostmi lovišča in v soglasju z drugimi uporabniki prostora.

Lovska družina Mislinja razpolaga z Lovskim domom v Završah, ki je priljubljena točka srečanj lovcev in krajanov. Člani LD se ljubiteljsko ukvarjajo še z lovskim strelstvom, kjer v regijskih tekmovanjih dosegajo vidne rezultate. Imamo tudi nekaj uspešnih vodnikov psov, ki so aktivni v Koroški kinološki zvezi.